Privacy verklaring

Inleiding

Smaak van Croy Holding B.V. verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit privacy statement (verder te noemen: “Privacy Statement”) zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Privacyverklaring

Wij respecteren je privacy als je onze website bezoekt en dragen zorg dat de persoonlijke informatie die je ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Dit gebeurt volledig in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Smaak van Croy Holding B.V. verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals  de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewetgeving.

Gegevensgebruik

De gegevens die wij ontvangen, worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en niet aan derden verstrekt, tenzij wij wettelijk hiertoe worden verplicht.

Surfgedrag en statistieken

Op onze website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden. Wij registeren het (gedeeltelijk) IP adres van je computer en tijdstip van bezoek. Deze gegevens gebruiken wij voor het analyseren van surfgedrag en eventueel verbeteren van onze website.

Toepasselijkheid

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van Aan Zee en de door contactaanvragen en nieuwsbriefabonnees verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).

Nieuwsbrief

Je hebt de mogelijkheid je aan te melden voor onze nieuwsbrief. Middels deze nieuwsbrief bieden wij informatie op het gebied van online ondernemen. Je  e-mailadres wordt ook toegevoegd aan onze adressenlijst voor nieuwsbrieven als er sprake is van een relatie. Als je een nieuwsbrief ontvangt bevat deze een unieke link, waarmee je jezelf kunt afmelden. Deze nieuwsbriefadressenlijst wordt niet aan derden verstrekt.

Verwerking Persoonsgegevens

Smaak van Croy Holding B.V. behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig.Smaak van Croy Holding B.V. verzamelt Persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website, het abonneren op de Smaak van Croy Holding B.V. -nieuwsbrief en bij een bezoek aan Smaak van Croy Holding B.V. evenementen en activiteiten. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie. De gegevens worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden vanSmaak van Croy Holding B.V. dienstverlening en activiteiten. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kunt u zich hiervoor te allen tijden afmelden door gebruik te maken door Smaak van Croy Holding B.V. hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, door een e-mail of een brief te sturen naar [email protected] of Smaak van Croy Holding B.V. Croylaan 9, 5735PB, Aarle-Rixtel. Smaak van Croy Holding B.V. verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Cookies

De website desmaakvancroy.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van Smaak van Croy Holding B.V. beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat Smaak van Croy Holding B.V. na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. Smaak van Croy Holding B.V. gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden door de Smaak van Croy Holding B.V. website en hun functionaliteit. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.

Google Analytics:
Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt Smaak van Croy Holding B.V. inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan Smaak van Croy Holding B.V. de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. Smaak van Croy Holding B.V. kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt.

Cookies weigeren

Je kunt zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren. Je kunt je browser zo instellen dat je op de hoogte gebracht wordt wanneer er cookies geplaatst worden. Daarnaast kun je het gebruik van cookies uitzetten in je browser. Zie hiervoor deze toelichting door de Consumentenbond. Je kunt ook informatie vinden onder het ‘help’ menu van je browser voor het instellen van je cookie-voorkeuren.

Beveiliging

Smaak van Croy Holding B.V. heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat. Ook is onze website uitgevoerd met een geldig SSL certificaat.

Links

Op de websites van Smaak van Croy Holding B.V. zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. Smaak van Croy Holding B.V. kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van Smaak van Croy Holding B.V., dan kunt u deze richten aan [email protected] of Smaak van Croy Holding B.V. Croylaan 9, 5735PB, Aarle-Rixtel.

Inzage en correctie van gegevens

Als relatie van ons kun je een verzoek indienen om persoonlijke gegevens in te zien. Indien deze gegevens niet juist zijn, kun je een verzoek indienen deze gegevens te wijzigen. Je kunt je verzoek schriftelijk of per e-mail richten aan ons: zie de contact pagina voor nadere gegevens.

Wijziging van Privacy Verklaring

Smaak van Croy Holding B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Verklaring. Aan Zee adviseert u regelmatig dit Privacy Verklaring te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.